Facebook YouTube Instagram

Příběh neslyšícího pediatra Roberta Nutta

18. listopadu 2021

„Pravda je někde mezi oralismem a vizuálně pohybovými komunikačními systémy...“

Robert Nutt se narodil v USA jako neslyšící dítě slyšících rodičů. Ve věku asi čtyř let mu byla diagnostikována oboustranná percepční ztráta sluchu1 a přibližně v šesti letech dostal sluchadla. Robertovým mateřským jazykem je mluvená angličtina, ale zároveň plynule mluví americkým znakovým jazykem2. V současné době pracuje jako pediatr na klinice pro děti se speciálními potřebami v Severní Karolíně3, přednáší na regionálních i mezinárodních konferencích na téma včasné identifikace sluchové ztráty, významu bilingválnosti pro vývoj neslyšících a nedoslýchavých dětí či porozumění vztahu mezi hluchotou a vývojovými postiženími4. Zaujal nás přepis jeho přednášky z kongresu EHDI (Early Hearing Detection and Intervention, Raná detekce sluchu a intervence) v roce 2017, ze které jsme do tohoto článku vybrali to nejzajímavější:

 

Dětská léta

Jako malý chlapec dal Robert svému sluchadlu přezdívku Gizmo podle jména jedné z potvůrek z amerického komediálního hovoru Gremlins, která se (podobně jako sluchadlo) nesmí namočit. Na základní škole byl šikanován a míval opakující se noční můru, v níž mu přestalo fungovat sluchadlo, na které byl v komunikaci s druhými odkázán. To se stalo podnětem pro jeho maminku, která se s ním zapsala do kurzu znakového jazyka na Pensylvánské škole pro neslyšící. Tam si Robert uvědomil, že zbytky sluchu nejsou jediným způsobem, jak se dorozumět s okolím a následně se stal součástí komunity Neslyšících.

Jako malý chlapec dal Robert svému sluchadlu přezdívku GizmoJako malý chlapec dal Robert svému sluchadlu přezdívku Gizmo

Na střední škole byl jediný neslyšící a spolužáci jej po nějaké době víceméně přijali. Po čase si uvědomil, že už nemusí nově příchozím dětem vysvětlovat, jak s ním mají komunikovat – dělal to někdo ze třídy za něj. Nicméně možnost pobývat v komunitě Neslyšících pro něj byla jako výlet do jiné země, kde nic nebylo tak složité.

Během vysokoškolského studia na Dartmouth College měl Robert přiděleného asistenta, který mu přednášky přepisoval. Pohyboval se ve dvou světech: v prostředí slyšících a v komunitě Neslyšících. Vystudoval také dva různé obory, biochemii a religionistiku, k čemuž poznamenal: Vidím pravdu někde mezi vědou a naboženstvím (...), pravda je někde mezi oralismem a vizuálně pohybovými komunikačními systémy.”

Někdy však pociťoval určitou prázdnotu. Pomáhalo mu jezdit na výlety do Bostonu za hrstkou neslyšících vysokoškoláků studujících na univerzitách, kde byli většinou jedinými studenty se ztrátou sluchu. A dále také učil v kurzech znakového jazyka své přátele.

 

Úspěšná profesní dráha

Robert získal doktorát na Postgraduální lékařské fakultě Dartmouth College v Hannoveru (Geisel School of Medicine at Dartmouth). Při všech přednáškách na Rochesterské univerzitě medicíny a stomatologie (University of Rochester school of Medicine and Dentistry) využíval simultánní přepis a jeho přednášející měli mikrofon. Vnímal však, že není vystaven stejnému jazyku a terminologii jako jeho slyšící spolužáci. Následně proto začal využívat služby tlumočníků. To mu hodně pomohlo. Už se nemusel obávat, že mu některé informace uniknou a nebyl nucen soustřeďovat se na více věcí najednou.

Dr. Robert Nutt

Dr. Robert Nutt 

Později začal sám vyučovat na newyorském Národním technickém institutu pro neslyšící. Během práce si všiml, že studenti, kteří používali kochleární implantáty a sluchadla, měli skvělou slovní zásobu a odevzdávali včas úkoly. Podle Robertova názoru jim však scházela kreativita a sebevědomí. Z jeho pohledu jakožto vývojového pediatra to bylo způsobeno tím, že trpěli skrytou úzkostí. Ta má podle něj své kořeny v životě v mainstreamové společnosti, kde jako neslyšící lidé musí být neustále ostražití vůči tomu, co jim uniká. Naopak u neslyšících studentů, kteří nevyužívali kochleární implantáty a sluchadla, pozoroval, že sice neměli příliš dobrou psanou a mluvenou angličtinu nebo dokonce vůbec nevyužívali verbální komunikaci, ale zdálo se mu, že byli fenomenálně kreativní, ochotně spolupracovali a nechybělo jim sebevědomí. Tato svá pozorování považuje za užitečné náměty k dalšímu zamyšlení.

Ve své přednášce Robert zmiňuje také odvážnou myšlenku, že by se měly všechny děti naučit znakovat, nehledě na jejich stav sluchu. Byl by to podle něj způsob, jak oslavovat diverzitu a vytvářet vstřícnější a tolerantnější společnost. Snížilo by to i frustraci dětí v raném věku způsobenou bariérami v komunikaci. V jiné své přednášce zdůraznil význam neslyšících mentorů a vzorů, vytváření zdravé identity neslyšících a „empowernment“, tedy zplnomocňování v duchu neslyšící to dokážou”2.

 

Připravila a přeložila: Lucie Brandtlová

Fotografie: www.clinicforspecialchildren.net

Zdroje:

1) Robert Nutt. Experience of a Deaf Pediatrician Working With Families in a Deaf Medical Home. 2017 EHDI Annual Meeting. Rough Edited Copy - Cart (Communication Access Realtime Translation) Captioning Provided By: Alternative Communication Services, LLC., PO BOX 278, Lombard, IL 60148. 2017. Citace: str. 12. https://docsbay.net/experience-of-a-deaf-pediatrician-working-with-families

2) Robert C. Nutt, MD, MPH. DEAFPlus Individuals and the Importance of DEAF Identity. Developmental and Behavioral Pediatrics of the Carolinas. Atrium Health, Levine´s Children´s Network. DEAF Plus International Conference: Unlocking the Potentials of Deaf People With Special Needs. 2019.

https://www.barmherzigebrueder.at/dl/tLslJmoJmkmJqx4KJKJmMJklnn/Nutt_pdf

3) Robert Nutt. LinkedIn profil. https://www.linkedin.com/in/robert-nutt-0428939/

4) Clinic for Special Children.Team. https://www.clinicforspecialchildren.net/pediatrician-team

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.