Facebook YouTube Instagram

Sluchadla a my

6. září 2019

Vybíráme z nejčastějších dotazů rodičů

Kolik nás budou stát sluchadla? 

Každá firma vyrábí různé typy sluchadel pro různé sluchové vady a v rámci jednoho typu navíc v různých cenových kategoriích. Orientačně se ceny sluchadel pohybují od 4 000 Kč do 40 000 Kč za jedno sluchadlo. Firma Widex například nabízí sluchadla od 8 600 Kč do 29 000 Kč, společnost Phonak od 8 000 Kč do 40 000 Kč a značka Signia (dříve Siemens) od 4 000 Kč do 29 000 Kč. Společnost GN Hearing nabízí dětská sluchadla ReSound v ceně od 6 000 Kč do 30 000 Kč. Na nákup sluchadla přispívají zdravotní pojišťovny. Kompletní seznam sluchadel (zatříděných zdravotnických prostředků v úhradných skupinách), včetně jejich kódů a dalších podrobností nutných pro jejich úhradu z veřejného zdravotního pojištění, spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a bude je postupně zveřejňovat na své úřední desce (www.sukl.cz). 

Různé druhy sluchadel - ilustrační foto

Kde můžeme žádat příspěvek na sluchadla?

Na pořízení sluchadel přispívají kromě zdravotních pojišťoven také nadace.  Pojišťovny hradí sluchadla (jakožto zdravotnické prostředky) v souladu s platnou legislativou. Sluchadla předepisuje smluvní lékař pojišťovny odbornosti foniatrie. Pro každou skupinu pojištěnců existuje možnost úhrady sluchadel bez doplatku. V případě, že lékař předepíše sluchadlo s doplatkem, je povinen na tuto skutečnost upozornit. Doposud pojišťovny přispívaly dětem do 7 let jednou za 5 let u středně těžké nedoslýchavosti maximálně 5 300 Kč na každé sluchadlo pro vzdušné vedení a u těžších vad sluchu maximálně 5 800 Kč na každé sluchadlo. U sluchadel na kostní vedení přispívaly maximálně 22 000 Kč za dvě sluchadla. Od 1. 12. 2019 by však mělo dojít ke změně úhrad dle novely Zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Mění se jak výše příspěvků, tak kategorizace pacientů podle věku. Například příspěvek na sluchadla pro vzdušné vedení u lehčích vad pro binaurální korekci se zvýší na 8 696 Kč na každé sluchadlo (děti do 18 let včetně, jednou za 5 let), u sluchadel na kostní vedení včetně kompletního příslušenství bude činit 9 130 Kč na jedno sluchadlo (děti do 18 let včetně, jednou za 5 let), na brýlové sluchadlo 10 435 Kč na jedno sluchadlo (děti do 18 let včetně, jednou za 5 let), na vibrační sluchadlo na softbandu 17 391 Kč za sluchadlo (děti do 10 let, každých 5 let) aj. (zdroj: tisková oddělení VZP ČR a  ZPMV ČR). Ceny jsou uvedeny bez DPH, takže příspěvek bude v reálu vyšší. Znění zákona najdete např. na stránkách zakonyprolidi.cz. Podle našich informací má bohužel novela zákona již nyní řadu kritiků, kteří upozorňují na její nejednoznačné vyznění v některých bodech.

Z nadací na pořízení sluchadla mohou přispět především Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Nadační fond Ozvěna. Z dalších pak Nadace ČSOB, Nadace Naše dítě, Nadace Jistota Komerční banky, Nadace Agrofert aj.

Zkoušení sluchadla

Můžeme dítěti nechat pojistit sluchadlo (nebo kochleární implantát)?

Nabídka pojištění sluchadel či kochleárních implantátů se u jednotlivých pojišťoven výrazně liší. Například v nabídce Kooperativy najdete program pro pojištění zdravotních pomůcek - sluchadel a kochleárních implantátů. Pojištění si může sjednat jak rodič pro své neslyšící dítě, tak i dospělý uživatel těchto pomůcek. Pojištění se sjednává pro území celého světa, na živelní pojistná nebezpečí – požár, povodeň apod., pro případ odcizení a také na elektronická rizika, která řeší případné poškození nebo zničení zařízení nahodilou událostí jako je například pád zařízení, nesprávná obsluha, úmyslné poškození, výrobní vada. Jedná se o pojištění podnikatelů a jeho cena se pohybuje podle hodnoty pojišťované pomůcky cca do 5 tisíc Kč za rok (zdroj: tiskové oddělení Kooperativy).

Pojišťovna Allianz nabízí pojištění těchto pomůcek v produktu Můj domov v rámci pojištění domácnosti. Jsou proto standardně pojištěny v místě pojištění (domácnost v bytě nebo rodinném domě). Lze je pojistit na klasická pojistná nebezpečí – např. požár nebo krádež vloupáním. U většiny těchto pojistných nebezpečí jsou pomůcky pojištěny tzv. bez limitu, kdy je hranicí pojistného plnění zvolená pojistná částka domácnosti. Pojištění se také může vztahovat na škody způsobené vandalismem nebo loupežným přepadením. U těchto pojistných nebezpečí si klient volí limit pojistného plnění. Výši pojistného nelze obecně definovat, jelikož je závislá na výši pojistné částky, zvolené variantě pojistného krytí atd. Tyto kompenzační pomůcky však bohužel nelze pojistit na poškození, zničení či ztrátu (případně prostou krádež) při standardních občanských činnostech, hrátkách či sportovním vyžití (zdroj: tiskové oddělení Allianz).

Česká pojišťovna nabízí možnost pojistit si zdravotnické pomůcky na rizika jako poškození, zničení či krádeže, popřípadě ztráty, jak pro děti, tak pro dospělé uživatelé. Co se týče kategorií, jedná se o atypické pojištění zdravotnických pomůcek všech druhů a  invalidních vozíků. Roční pojistné se odvíjí od komerční ceny zdravotnické pomůcky a od toho, jaká rizika jsou zvolená. Dále má vliv na cenu pojistného i to, jakou výši spoluúčasti si zvolí uživatel, nebo v zastoupení nezletilých uživatelů jeho rodiče (zdroj: Mgr. Tamara Stoyka, poradce České pojišťovny).

(Pozn. redakce: Kompenzační pomůcky pojišťují i jiné pojišťovny, redakce oslovila pouze tyto tři.)

Sluchadla - ilustrační foto

Jak čistit a udržovat sluchadla (jak často se mají vyměňovat hadičky u sluchadel, jak řešit pot…)?

Jedna věc je ideální stav a druhá, co je reálně možné dělat v rodině s malým dítětem. Doporučujeme, abyste si našli kompromis mezi doporučením firem a vašimi možnostmi. Sluchadla byste měli dát dvakrát do roka do servisu na výměnu filtrů a vyčištění – zvyšuje to jejich životnost. U některých typů sluchadel, s reproduktorem umístěným přímo v tvarovce, si uživatelé filtry reproduktoru mění pravidelně sami. Servisní interval je sice orientační a nikomu ho nelze nařizovat, ale není dobré přijít až v době potíží. Může být už pozdě a oprava je potom zbytečně drahá.  Co se týče zmíněného čištění, můžete sami vyčistit tvarovku, ale nikoli sluchadla.

Po oddělení měkké hadičky od háčku sluchadla (tvrdá zahnutá trubička přímo připojená k tělu sluchadla)  lze tvarovku s hadičkou umýt vodou a mýdlem, nebo použít speciální čisticí tablety a nechat pak tvarovku přes noc vyschnout. Někdo myje tvarovku jednou za měsíc, někdo každý den. Pokud dítě nemá opakované záněty zvukovodu, není třeba péči o tvarovky přehánět. Důležité je sledovat, aby nebyla koncovka tvarovky ucpaná ušním mazem a aby se přes den v ohybu hadičky neusadila kapka vody, která zabraňuje průniku zvuku. U dětí, kterým se ouško hodně potí, je možné pořídit speciální polopropustné hadičky, které tento problém většinou vyřeší. Někteří rodiče sluchadla pravidelně vysoušejí ve vysoušecí krabičce, jiní to dělají jen tehdy, když dítě se sluchadly zmokne nebo se omylem vysprchuje. Měkká hadička by měla být do otvoru tvarovky pevně přilepena, pokud se spoj rozlepí, u lékaře vám hadičku vlepí zpátky.

Nicméně máme zkušenost, že ne všechny foniatrické ambulance jsou ochotny uvolněnou hadičku vyměnit a přilepit. Rodiče pak mají dvě možnosti: zaslat tvarovku do specializované laboratoře (což ovšem může trvat až několik týdnů), nebo si pořídit náhradní hadičky domů a naučit se je do tvarovky vlepovat. Můžete postupovat např. podle návodu zveřejněného na kanálu YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=9E9Sw6Qp2aA).

Novinkou jsou elektronické vysoušeče či ultrazvukové čističky sluchadel (možnost ultrazvukového čištění nabízí také sociální poradna v CDS Tamtam v Praze 5 – Stodůlkách).

Jak často máme měnit baterii?

Jakmile začne vaše dítě nosit sluchadla celodenně, získáte brzy odhad, jak dlouho mu baterie vydrží. Může to být ovšem pro každé sluchadlo a také pro různá balení a typy baterií odlišné. Proto nedoporučujeme vyměňovat baterie preventivně (například po jednom týdnu užívání), ale při každém vyndání sluchadla z ouška dítěte zkontrolovat, zda není vybitá. Nejjednodušeji tak, že zapnuté sluchadlo uzavřete do obou dlaní a posloucháte, zda píská. Je vždy lepší kontrolovat funkčnost sluchadla bezprostředně po vyjmutí z ucha, protože u vypnutého sluchadla se i vybitá baterie po několika hodinách částečně „vzpamatuje“ a může ještě několik minut fungovat. Pokud budete tedy testovat baterii ráno, sluchadlo může zapískat, vy získáte dojem, že je baterie nabitá – a po několika minutách bude sluchadlo na zbytek dne nefunkční. Některá sluchadla signalizují vybitou baterii slabým ťukavým zvukem, který je slyšitelný i zvenku. Pokud se vybije baterie a nemáme po ruce náhradní, je lepší sluchadlo vyndat. Nefunkční sluchadlo ucho jenom ucpe.

Některé novější řady sluchadel mají běžně zabudovanou led kontrolu nabité baterie na sluchadlech. Lez využít i zkoušečku baterií či celou sadu péče o sluchadla, kterou některé firmy dodávají.

Kvalitní sluchadla je dobré pojistit

Jaká je živostnost sluchadel?

Pojišťovna dává na sluchadla příspěvek jednou za pět let a to je obvykle doba, po kterou sluchadla skutečně vydrží bez větších poruch, některá i o něco déle. Po několika letech vždy dochází i k výrazné technologické inovaci a změna sluchadel může dítěti usnadnit porozumění a rozvoj mluvené řeči. Příliš častá změna sluchadel však také není optimální. Mozek dítěte si musí na signál ze sluchadel nějakou dobu zvykat a pár týdnů až měsíců trvá, než se je naučí maximálně využívat. Časté změny by mu tento úkol znesnadnily.

Co máme dělat, když sluchadlo píská?

Pokud tvarovka ve zvukovodu netěsní dokonale, mohou sluchadla pískat. Pískání je intenzivnější, když si dítě položí ouško na podložku, má na hlavě čepičku, nebo se přitulí k dospělému. Někdy stačí tvarovku jemně zatlačit prstem hlouběji do zvukovodu. Pokud to nepomůže, je třeba nechat u foniatra udělat nový otisk a vyrobit novou tvarovku. Důvodem, proč tvarovka v uchu optimálně nesedí, může být to, že ouško dítěte povyrostlo. Jindy se nepovede perfektní otisk hned na začátku. V takovém případě je možné tvarovku nějakou dobu po přidělení reklamovat nebo požádat ošetřujícího foniatra o výjimku pro pojišťovnu. Někdy se stane, že sluchadlo konstantně píská, protože má prasklou hadičku nebo háček. To snadno poznáme, pokud zacpeme prstem otvor v tvarovce a sluchadlo přesto nepřestane pískat.

Existují vodotěsná sluchadla, nebo se všechna musejí do vody sundávat?

Některé firmy nabízejí voděodolná sluchadla a přesně specifikují, co sluchadlo vydrží. Ale možná je lepší sluchadlo v každém případě ve vodě sundávat, také s ohledem na zhoršenou akustiku v bazénu, v řece či u moře.  Důležitým argumentem je především obava, že sluchadlo dítěti při prudkém pohybu ve vodě spadne. (Sluchadlo může dítěti samozřejmě spadnout kdekoli. Rodičům se pro tento případ osvědčují klipy na nošení sluchadel, které dodávají sluchadlové firmy.)

Jak docílit toho, aby si dítě nesundávalo sluchadla?

Malé děti zjistí, že vyndáním sluchadla spolehlivě přivolají mámu nebo tátu, a získají si tak jejich pozornost. Z vašeho výrazu musí být proto jasné, že si přejete, aby dítě mělo sluchadla na ouškách a že se vám nelíbí, když si je bezdůvodně vyndá. Pokud si však dítě opakovaně a úporně sluchadla sundává, můžete zkusit jedno sluchadlo na chvilku vypnout a sledovat chování dítěte. Když si sluchadlo přestane vyndávat, znamená to, že mu není příjemný nový vjem. Pak je třeba se o jeho nastavení poradit s foniatrem. Pokud si dítě chce sluchadlo sundat, i když je vypnuté, je pravděpodobné, že mu není příjemná tvarovka. Může ho, i když to není na první pohled vidět, tlačit. Poznáme to tak, že si jedno sluchadlo sundává mnohem častěji než druhé. Pak nezbývá, než udělat nový otisk a nechat vyrobit tvarovku novou. Sluchadla se obvykle sundávají na polední spaní a samozřejmě pak při koupání a v noci. Pokud ale malé miminko nebo batole někdy přes den usne se sluchadly (a pokud nepískají), nic se neděje.

Sluchadlo - ilustrační foto

Je možné vyzkoušet více sluchadel, než najdeme to, které dítěti vyhovuje, a půjčovat si je postupně, například na týden?

Někteří foniatři umožňují rodičům si sluchadla po složení zálohy nejméně na týden zapůjčit. U velmi malých dětí a prvního sluchadla však ani po týdnu není možné poznat, zda reaguje lépe na jeden či druhý typ sluchadla. U starších dětí a sluchadel podobného výkonu může být zajímavé porovnat jejich zvuk a zaměřit se především na situaci, kdy je současně přítomna mluvená řeč a šum typu tekoucí voda nebo hučení motoru auta. V prodejnách sluchadlové techniky lze pořídit tzv. stetoklip, kterým si můžete  snadno sluchadla poslechnout. Renomované sluchadlové firmy mají vždy firemního foniatra, s nímž je možné výběr a nastavení sluchadel a jejich případné zapůjčení  zkonzultovat nezávisle na ošetřujícím lékaři. K této konzultaci nepotřebujete žádné doporučení a obvykle si ji rodiče hradí. Pokud dítě již rozumí alespoň částečně mluvené řeči a spolupracuje při subjektivní audiometrii, je možné požádat lékaře, aby změřil tzv. audio ve volném poli, provedl dětský percepční test s různými typy sluchadel a porovnal výsledky testů.

Sluchadlo - ilustrační foto

Co se sluchadly, když už má dítě kochleární implantát a sluchadla nám „zbyla“?

Lze samozřejmě nabídnout sluchadlo k prodeji formou inzerátu, ale zájem o takovou koupi bývá mizivý. Použitá sluchadla však můžete věnovat nadačnímu fondu Dar sluchu nebo Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR do půjčovny. Dar sluchu spravuje banku sluchadel a sluchadla před kochleární implantací půjčuje bezplatně rodinám (dětem), pro které by byla velká investice na tak krátkou dobu neefektivní. Tento postup probíhá v rámci projektu „Použitá sluchadla pomáhají“ vždy ve spolupráci s foniatrem nebo centrem kochleárních implantací. Dále Dar sluchu může také věnovat sluchadla těm, kteří je ztratili (dětem či seniorům), opět ve spolupráci s foniatrem, aby bylo sluchadlo správně nastaveno. Kontaktní e-mail: danemarkova@darsluchu.cz, tel.: 773797671.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých provozuje půjčovnu sluchadel, která je k dispozici jak členům SNN v ČR, tak ostatním zájemcům bez rozdílu věku. Půjčovna je bezplatná. E-mail: snncr@snncr.cz

Může se sluch dítěte časem zlepšit natolik, že sluchadla nebude potřebovat?

Pravděpodobně ne. Pouze u dětí s lehkými převodními ztrátami sluchu způsobenými anatomickými poměry ve středouší dojde někdy ke spontánní úpravě sluchové vady. U některých dětí, především s kombinovaným postižením, může dojít  v průběhu několika let ke zlepšení výsledků audiologických vyšetření. Zda jde v tomto případě o skutečné zlepšení sluchu, nebo spíše o lepší reakci vyzrálejší nervové soustavy na zvuky používané při vyšetření, je otázkou. U dětí, které nemají jiný zdravotní problém, se skutečný stav sluchu zlepšit nemůže.

Jak poznáme, že jsou sluchadla dobře nastavena?

Za správné nastavení sluchadel odpovídá foniatr, ale rodiče mu mohou velmi pomoci tím, že poskytnou zpětnou vazbu, jak dítě se sluchadly doma reaguje. Dítě  by nemělo nepříznivě nebo úzkostně reagovat na hlasité zvuky a optimálně by mělo po několika týdnech celodenního nošení reagovat na lidský hlas ve své blízkosti (u malých dětí s těžkou sluchovou vadou to ale neznamená, že budou rozumět). Při prvním nastavení by měl foniatr vždy naprogramovat sluchadlo na tzv. zvykací režim, kdy je zesílení nižší než předpokládaná ztráta sluchu. Pokud s tímto nastavením dítě nemá problém a sluchadla nosí celodenně, je namístě zesílení postupně v několika krocích zvednout. Nedělá se to pouze tehdy, když dítě i při menším zesílení prokazatelně reaguje na hlas běžné konverzační hlasitosti. Pak lze předpokládat, že ztráta sluchu je menší, než jak ukázala objektivní vyšetření a stávající zesílení se ponechá. Někdy se z důvodu pískání dočasně sníží zesílení na vyšších frekvencích. Po výměně tvarovek lze pak toto zesílení vrátit zpět na původní hodnotu, aby dítě mělo přístup i k vysokofrekvenčním složkám řeči. (Pozn. red: podrobněji o nastavení sluchadel hovoří v rozhovorech na portálu MUDr. Machotková a MUDr. Havlík).

 

Připravily:  Ing. Lucie Křesťanová, šéfredaktorka časopisu Dětský sluch, Ing. PhDr. Iva Jungwirthová, psycholožka a poradkyně rané péče CDS Tamtam

Autorky děkují za konzultace Mgr. Jitce Vrchotové, DiS., vedoucí poradny NRZP ČR a Mgr. Michaele Součkové ze sociální poradny CDS Tamtam.

Fotografie: CDS Tamtam a Shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.