Facebook YouTube Instagram

SUKI jede!

28. července 2021

Seznamte se s aktivitami Spolku uživatelů kochleárního implantátu

Spolek uživatelů kochleárního implantátu (SUKI) již od doby svého založení v roce 1994 hájí práva uživatelů kochleárního implantátu s cílem poskytnout jim co největší podporu, aby se mohli soustředit na to, co je v jejich životě opravdu důležité. Sdružuje především rodiče implantovaných dětí, dospělé implantované a odborníky zabývající se problematikou kochleárních implantátů.

Se SUKI se můžete setkat nejen na pravidelně pořádaných rehabilitačních pobytech a akcích pro děti a mladistvé. Vedení organizace stojí také za zlepšujícími se podmínkami pro uživatele kochleárního implantátu. SUKI intenzivně spolupracuje s odbornou ORL společností a společně s ní jedná na Ministerstvu zdravotnictví ČR i s pojišťovnami.

SUKI slaví 25 let

SUKI slaví 25 let

Vedení organizace se podílelo na mnoha úspěšných projektech. Jedním z nich byl třeba projekt Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením, díky kterému byla vytvořena celá řada materiálů pro pedagogy, kteří mají ve své třídě dítě se sluchovým postižením. Kromě metodických materiálů vznikly také animace, které získaly cenu uznání v soutěži vyhlášené Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením Úřadu vlády ČR. Součástí projektu byla i interaktivní výstava o zvuku, sluchu a světě neslyšících, která navštívila školy, univerzity a byla k vidění v Nadačním fondu Dar sluchu.

SUKI

Dalším úspěšným projektem je osvětová akce Babi, dědo, slyšíme se?, která byla oficiálně zahájena 24. února letošního roku, u příležitosti světového dne kochleárního implantátu. Informuje o vadách sluchu získaných v průběhu dospělého života a stáří, možnostech kompenzace a rizicích plynoucích z neřešené ztráty sluchu. Akce bude završena odbornou online konferencí Babi, dědo, slyšíme se?/Podzim života, která proběhne 11. listopadu 2021 ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně.

SUKI radí a informuje

Na rehabilitačních setkáních SUKI se pravidelně konají tematicky zaměřené přednášky, které zájemcům pomáhají lépe se orientovat v různých oblastech – od technických novinek po úhrady zdravotnických prostředků, od podpory rozvoje dětí se sluchovým postižením po zaměstnávání dospělých uživatelů s kochleárním implantátem. Přínos rehabilitačních pobytů však není jen v odborném poradenství, novinkách a péči o jedince se sluchovou vadou, ale především ve vzájemné podpoře, kterou si rodiče pravidelným sdílením poskytují. Mezi rodinami, dětmi i odborníky vznikají díky pobytům přátelské vztahy, které pomáhají obtíže a výzvy snáze překonávat. Nové rodiny mají možnost se v situaci zorientovat a získat užitečné tipy přímo z praxe. Pobytových akcí se mohou účastnit členové spolku i ti, kdo o členství teprve uvažují. Členství ve spolku je spojeno s pravidelným ročním příspěvkem ve výši 500 korun, který z velké části umožňuje realizaci jeho aktivit.

SUKI spolupracuje i s mezinárodní organizací EURO–CIU (European Association of Cochlear Implant Users). Nedávno se například podíleli na přípravě videa pro Evropský parlament ke Světovému dni kochleárního implantátu. A je to pár dní, co obdrželi certifikát potvrzující jejich členství ve Word Hearing Forum v rámci mezinárodní zdravotnické organizace WHO.

Marína Štibrányi a Leona PejcharováMarína Štibrányi a Leona Pejcharová, místopředsedkyně a předsedkyně Spolku uživatelů kochleárního implantátu

SUKI má vize a cíle

Velkou vizí SUKI je profesionalizace. Je to až k nevíře, co všechno v uplynulých letech i desetiletích zvládli ve volném čase. SUKI doslova jede na vlně nadšení pro věc. Ale i toto nadšení má své limity a ne vše je možné dělat zdarma. SUKI tedy podává žádosti o dotace a hledá lidi, kteří by mu pomohli vize plnit.

A čeho chce vlastně SUKI dosáhnout? SUKI má několik velkých cílů. Obecněji především osvětu veřejnosti o potřebách osob se sluchovým postižením. Je štěstí, že existuje řada organizací se stejným cílem. Veškeré tyto aktivity pak do sebe zapadají jako skládačka.

Osvěta, a tedy informovaná veřejnost, je východiskem pro řešení většiny problémů, se kterými se uživatelé kochleárního implantátu setkávají – problematika příspěvků na péči, úhrad zdravotnických prostředků, inkluze ve školství, ale také zaměstnávání dospělých atd.

Tábor SUKI 2020

Tábor SUKI 2020

SUKI dětem a mladým

SUKI se od roku 2017 zaměřuje na podporu dětí v jejich samostatnosti, a to například prostřednictvím akce SUKI jede na tábor, kde se děti s kochleárním implantátem ve věku 7–14 let často ocitnou úplně poprvé mimo rodinné prostředí. Mají možnost najít si nové kamarády a sdílet své zkušenosti ze slyšícího světa. Tábor je komunikačně dostupný všem. Je tedy zajištěna komunikace mluveným i znakovým jazykem. Tým vedoucích tvoří odborníci z řad speciálních pedagogů a logopedů. Nedílnou součástí tábora jsou technické workshopy klinického inženýra Lukáše Bauera, kdy se děti dozví, co to vlastně mají v uchu, jak to funguje a také jak správně pečovat o procesor. A protože akce SUKI jede na tábor je už některým účastníkům „malá“, zahajuje SUKI letos novou, o číslo větší akci s názvem SUKI na vlastní triko, která je určena pro dospívající od 14 do 18 let. První ročník odstartuje v srpnu 2021. Náctiletí (těm už se přece neříká děti!) se mohou těšit na zajímavé workshopy o bezpečnosti na sítích, vztazích, sebepoznání a dalších. Nebude chybět ani znakový jazyk a technický workshop s Lukášem. No a samozřejmě výlety a společné chvíle.

Technický workshop s Lukášem Bauerem

Technický workshop s Lukášem Bauerem

SUKI stále udržuje také mezinárodní spolupráci s organizací Hear Together (dříve The Ear Foundation), která pořádá mezinárodní setkání mladých pod názvem European Friendship Week. Vzhledem k aktuální situaci kolem pandemie Covidu-19 se ale už dva roky za sebou nedaří tuto tradiční akci uspořádat, a tak jsou alespoň pořádána on-line setkání pro zájemce, mladé uživatele kochleárního implantátu z celé Evropy.

 

Autorky: Mgr. Leona Pejcharová a Mgr. Marína Štibrányi, předsedkyně a místopředsedkyně Spolku uživatelů kochleárního implantátu

Fotografie: archiv SUKI

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.