Facebook YouTube Instagram

Centra kochleárních implantací

12. července 2021

Představujeme Centra kochleárních implantací pro dětské pacienty

V České republice existuje šest pracovišť, která se zabývají kochleárními implantacemi. Dvě z nich, v Praze a v Brně, jsou určena pouze dospělým pacientům. O dětské klienty se starají čtyři pracoviště – v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Zástupce těchto čtyř implantačních center jsme požádali o zodpovězení otázek, které jsme sestavili podle nejčastějších dotazů rodičů, již uvažují o implantaci svého dítěte, nebo se na ni připravují. Věříme, že se nám z jejich odpovědí podařilo připravit praktický přehled informací o tom, co jednotlivá pracoviště nabízejí. Děkujeme všem zástupcům center za spolupráci.

 

IMPLANTAČNÍ CENTRUM BRNO

Komplexní implantační centrum Brno je výsledkem spolupráce dvou brněnských ORL klinik. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve FN u sv. Anny v Brně zajišťuje péči o sluchově postižené pacienty starší než 18 let a Klinika dětské otorinolaryngologie Fakultní nemocnice Brno se stará o dětské pacienty s poruchou sluchu. Centrum zahájilo svou činnost v roce 2012, a stalo se tak vedle pracoviště v pražském Motole historicky druhým centrem pro kochleární implantace v České republice. Již druhým rokem jsou v provozu unikátní webové stránky centra, www.centrumsluchu.cz, které poskytují komplexní informace o pracovišti, jednotlivých členech odborného týmu. Dále jsou tu představeny možnosti řešení pro různé typy poruch sluchu, různé typy implantátů, pacienti a rodiče zde najdou postup krok za krokem, tedy co je čeká v případě zjištěné vady sluchu, a v neposlední řadě jsou zde rozhovory s uživateli sluchových pomůcek.

Tým Fakultní nemocnice Brno při operaci Tým Fakultní nemocnice Brno při operaci 

Odborný tým tvoří atestovaní foniatři (MUDr. Dagmar Hošnová, Ph.D., MUDr. Vít Kruntorád), atestovaný klinický logoped (Mgr. Denisa Bezděková), zkušení ušní chirurgové (MUDr. Milan Urík, Ph.D., Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.) a kliničtí inženýři (Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D., Ing. Lukáš Bauer).

Klinika dětské ORL sídlí v areálu Dětské nemocnice. Adresa: Černopolní 9, 61300, Brno.

Kontakt: Ambulance foniatrie, Klinika dětské ORL FN Brno, Černopolní 9, 61300, Brno, Telefon: +420532234441, e-mail: hosnova.dagmar@fnbrno.cz a urik.milan@fnbrno.cz, www.centrumsluchu.cz

Předoperační a pooperační péče

Klinika dětské ORL FN Brno poskytuje komplexní předoperační i pooperační péči o děti s poruchou sluchu. V rámci diagnostiky disponuje klinika nejmodernějším přístrojovým vybavením, provádíme screening a rescreening sluchu novorozenců, také screening sluchu předškoláků. V rámci vyšetřovacích metod využíváme měření evokovaných otoakustických emisí, kmenových evokovaných potenciálů, tónovou a slovní audiometrii a vizuálně asistovanou audiometrii. Ambulance foniatrie zajišťuje korekci sluchu pomocí standardních naslouchadel pro vzdušné vedení nebo kostních sluchadel. Ve spolupráci s ostatními klinikami fakultní nemocnice zajišťujeme kompletní předoperační vyšetření dítěte psychologem, neurologem, případně klinickým genetikem a také nezbytné zobrazovací vyšetření (CT spánkové kosti a MR mozku). Všechna vyšetření je možno provést v rámci jednoho diagnostického pobytu na lůžku. V rámci pooperační péče provádíme chirurgické kontroly a nastavování řečového procesoru ve spolupráci s klinickým inženýrem a klinickým logopedem. Péče o děti je dlouhodobá a kontinuální.

Kritéria pro přidělení kochleárního implantátu jsou jasně definovaná a jsou k dispozici na stránkách odborné společnosti www.otorinolaryngologie.cz a také na stránkách našeho centra www.centrumsluchu.cz

Veškerá péče o dítě s kochleárním implantátem je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Rodiče hradí baterie v řečovém procesoru a platí si případně pojištění řečového procesoru. V současnosti je zdravotními pojišťovnami schválena výměna / upgrade řečového procesoru u nově implantovaných pacientů (od 1. 12. 2019) v časovém intervalu 1x za 7 let, u implantovaných před 1. 12. 2019 1x za 10 let, přičemž pojišťovna přispívá pevnou částkou 180.000 Kč. Doplatek hradí pacient/rodič.

Délka implantace, doba hospitalizace a pobyt rodiče v nemocnici

Jednostranná kochleární implantace probíhá přibližně 1,5 hodiny. Do tohoto času je započítáno i uspání a probuzení dítěte a také měření odpovědí sluchového nervu po zavedení svazku elektrod do hlemýždě během operace. Oboustranná operace pak trvá necelé 3 hodiny. Obvyklá doba hospitalizace na našem pracovišti je 5 až 7 dnů, vždy závisí na mnoha okolnostech, především na celkovém stavu dítěte.

Milan Urík, přednosta kliniky Dětské otorinolaryngologie FN BrnoMilan Urík, přednosta kliniky Dětské otorinolaryngologie FN Brno

V rámci diagnostického pobytu nebo i samotného zákroku a po operaci je u nás rodič standardně s dítětem po celou dobu hospitalizace na samostatném pokoji s vlastním sociálním zázemím. Dítě i rodič mají nárok na celodenní stravu. Během pandemie v tomto ohledu u nás nenastaly žádné změny.

MUDr. Milan Urík, Ph.D., přednosta Kliniky dětské otorinolaryngologie FN Brno

 

IMPLANTAČNÍ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ

Implantační centrum Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice v Hradci Králové (ORL FNHK) vzniklo v roce 2016, kdy byl na našem pracovišti implantován první pacient. O rok dříve bylo zahájeno programování zvukových procesorů u pacientů, kteří kochleární implantaci (KI) podstoupili na jiných pracovištích.

Klinika ORL FN Hradec Králové je koordinačním centrem České republiky pro Screening sluchu novorozenců.

V současné době implantační centrum slouží jak dětským, tak dospělým pacientům, převážně z východočeského regionu (Královéhradecký, Pardubický a částečně Liberecký kraj), a poskytuje komplexní péči kandidátům a uživatelům implantovaných sluchových pomůcek. Péče je zde založena na týmovém přístupu (foniatři, kofochirurgové, klinické logopedky, biomedicínští inženýři a další.

Kontakt: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kontakt pro objednávání je Poradna sluchadel a sluchových implantátů (ambulance č. 11 přízemí ORL kliniky, tel. tel. +420 495 833 126 mezi 7–8 h a 14–15 h, mail: _8IvZ.5488EDZ.agc8m%C4d%65pJ) nebo Otologická poradna (tel. kartotéka +49 583 32 58 7-15 h mail: 7.AuRWh_ghIkQOQ.9axhTj).

Předoperační a pooperační péče

Implantační centrum ORL FNHK poskytuje veškerou péči spojenou s implantabilními sluchovými pomůckami, tzn. kochleární implantáty firem Advanced Bionics, Cochlear a MED-EL, a také kostní implantáty, především typu BAHA a BoneBridge.

Ať už se jedná o dítě nebo dospělého s těžkým sluchovým postižením, prochází pacient řadou předimplantačních vyšetření, která si kladou za cíl co nejblíže specifikovat typ a tíži sluchové vady, včetně jejích dopadů na každodenní život. Vedle toho je zpravidla zahájena dlouhodobá foniatrická a logopedická péče. Na našem pracovišti rovněž probíhá nastavování zvukových procesorů, a to za přítomnosti biomedicínských inženýrů a u dětí také klinických logopedů.

Samozřejmostí je úzká spolupráce s rodiči implantovaných dětí. Rodiče jsou přítomni při předoperačních vyšetřeních dítěte, během hospitalizace i při pooperačním nastavování zvukových procesorů.

Tým Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec KrálovéTým Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ačkoliv tomu pandemická situace v současnosti není nakloněna, dařilo se v minulých letech na našem pracovišti realizovat pravidelná mezioborová setkávání, kterých jsou zpravidla účastni odborníci pečující o děti s kochleárními implantáty napříč rezorty zdravotnictví, školství i sociálních věcí. Součinnost všech odborností v našem regionu umožňuje poskytovat sdílenou, a tedy efektivní péči o děti s kochleárními implantáty.

Kochleární implantace je v celé České republice podmíněna medicínskými a ekonomickými kritérii. Ideálním dospělým kandidátem kochleární implantace je osoba, která o sluch náhle přišla (ohluchla) a jejíž řeč již byla plně rozvinuta. U dětí je optimální co nejvčasnější implantace po zjištění hluchoty. Lze tak předpokládat poměrně plynulou rehabilitaci sluchu a řečové komunikace. V rehabilitačním procesu pak hraje roli také komunikační zázemí a další individuální vlastnosti uživatele kochleárního implantátu (zejm. eventuální překážky psychologického, interního, neurologického či chirurgického charakteru).

Hlavními kritérii kochleární implantace u dětského uchazeče je velikost sluchové ztráty (hluchota), potvrzená audiologickými metodami. Současně je nutné ověřit, zda sluchadlová korekce skutečně není dostatečná pro další rozvoj sluchu a řeči. Podrobná indikační kritéria jsou zveřejněna na www.otorinolaryngologie.cz.

Zdravotní pojišťovny hradí kompletní zdravotní péči. Ta zahrnuje přípravu, samotný chirurgický zákrok a zdravotnický prostředek (kochleární či jiný implantát a jeho vnější procesor), stejně tak i pooperační péči. Uživatel hradí především spotřební materiál (baterie), nadstandardní příslušenství a pojištění. Tyto náklady mohou tvořit až několik tisíc ročně.

Délka implantace, doba hospitalizace a pobyt rodiče v nemocnici

Jednostranná kochleární implantace představuje zhruba dvouhodinovou operaci. Oboustranná implantace pak vyžaduje obvykle o něco méně než dvojnásobek času.

Hospitalizace po kochleární implantaci trvá většinou 5 až 7 dní. Pacient je za běžných okolností propuštěn po kontrolním zobrazovacím vyšetření (rentgen či speciální počítačová tomografie – CBCT) a výstupní foniatrické kontrole. Pobyt rodičů s dítětem v průběhu hospitalizace považujeme za velmi důležitou součást celého procesu. Zdravotní pojišťovny hradí u dítěte do 6 let pobyt jedné doprovodné osobě. V ostatních případech (umožňují-li to provozní podmínky) nabízíme rodičům pobyt za finanční úhradu dle pravidel fakultní nemocnice. Návštěvy nejsou za standardních podmínek nijak omezeny.

Hospitalizovanému dítěti hradí veškeré schválené zdravotní úkony, ubytování a stravu zdravotní pojišťovna. Ubytování a stravu platí pojišťovna rovněž doprovodné osobě.

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D., vedoucí lékař audio-vestibulologie a foniatrie-logopedie, foniatr IC FNHK; MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D., vedoucí lékař dětského oddělení Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové; Mgr. Denisa Stránská, vedoucí logopedického týmu IC FNHK; Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové

 

IMPLANTAČNÍ CENTRUM PRAHA

Centrum kochleárních implantací u dětí při FN Motol, jehož vedoucím byl od jeho vzniku Doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, bylo prvním pracovištěm v České republice, které se touto problematikou u dětí začalo zabývat. Program kochleárních implantací u dětí byl zahájen v roce 1993. V současné době jde o více než 700 operovaných pacientů. Další výrazný posun představuje zavedení oboustranné kochleární implantace u pacientů s vrozenou hluchotou. 

Kontaktní adresa: Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol – Centrum kochleární implantací u dětí, V Úvalu, Praha 5 – Motol. Telefonický kontakt pro objednávání je 224 432 691 (recepce).

Odborný tým tvoří chirurgové as. MUDr. Jiří Skřivan CSc., přednosta kliniky, primář MUDr. Michal Jurovčík, MUDr. Petr Dytrych, Ph.D., foniatři MUDr. Petr Myška, MUDr. Zdenka Aksenovová, Ph.D., MUDr. Pavel Hermann), logopedi PaedDr. Kateřina Voříšková, Mgr. Zdena Jedličková, Mgr. Jitka Holmanová, inženýři (ing. Miroslav Okluský, ing. Lukáš Bauer), zdravotní sestra, audiologická sestra a externí psycholožky PhDr. Eva Vymlátilová a Mgr. Kateřina Tučková.

Fakultní nemocnice v MotoleFakultní nemocnice v Motole

Předoperační a pooperační péče

V Centru kochleárních implantací u dětí poskytujeme komplexní předoperační i pooperační péči o malé pacienty. Před vlastním zákrokem provádíme vyšetření sluchu v sedaci (podání léčiva tlumícího centrální nervový systém, při kterém je zachována spolupráce pacienta s ošetřujícím lékařem a nejsou utlumeny důležité reflexy) nebo v celkové anestezii. Pod vedením logopeda probíhá rehabilitace (se sluchadly). V rámci několikadenní diagnostické hospitalizace uchazeče provádíme neurologické, oční a genetické vyšetření, dále pak zobrazovací vyšetření magnetické rezonance mozku, pyramid, eventuálně adenotomie.

Po nezbytných vyšetřeních následuje vlastní implantace. Po jejím provedení a následných kontrolách probíhá nastavování zvukového procesoru včetně rehabilitace, to pod vedením zkušeného logopeda.
Indikačními kritérii, zdali je dítě vhodným adeptem na kochleární implantaci, jsou prelingvální oboustranná ztráta sluchu, prelingvální oboustranná ztráta sluchu diagnostikovaná ve věku 4 a více let, postlingvální percepční oboustranná ztráta sluchu a jednostranná hluchota. Při prelingvální oboustranné ztrátě sluchu (průměr PTA nad 75 dB HL) se provádí oboustranná kochleární implantace do 4 let věku dítěte. V případě jednostranné kochleární implantace do 4 let věku dítěte je možná i druhostranná implantace do 4 let od první implantace, optimálně do 1 roku od první implantace. Při prelingvální oboustranné ztrátě sluchu diagnostikované ve věku 4 a více let se provádí pouze jednostranná kochleární implantace. Při postlingvální percepční oboustranné ztrátě sluchu provádíme jednostrannou implantaci. Za určitých podmínek zvažujeme i možnost druhostranné implantace. Při jednostranné hluchotě (SSD) implantujeme co možná nejdříve po diagnóze. Při vrozené jednostranné hluchotě pak je vhodná implantace do 4 let věku dítěte. Hybridní kochleární implantace nebo sluchová kmenová neuroprotéza (ABI – auditory brainstem implant) se u dětí běžně nezvažují. Podrobná indikační kritéria pro implantovatelné sluchové prostředky jsou uvedena na webových stránkách České společnosti pro ORL.

Oddělení pediatrické výpočetní tomografie FN MotolOddělení pediatrické výpočetní tomografie FN Motol

Diagnostická část, operace včetně vlastního zařízení, kochleárního implantátu, a následná rehabilitace jsou kompletně hrazeny pojišťovnou. Případný doplatek je při výměně řečového procesoru.

Délka implantace, doba hospitalizace a pobyt rodiče v nemocnici

Délka jednostranné implantace je zhruba 1,5 hodiny, oboustranné asi 3 hodiny. Standardně propouštíme do domácí péče 7. pooperační den, kdy jsou odstraněny stehy.

Rodič je přijat s dítětem po implantaci po celou dobu hospitalizace. Pokud je dítěti více než 6 let, je nutné schválení revizním lékařem pojišťovny.

Herna ve Fakultní nemocnici v MotoleHerna ve Fakultní nemocnici v Motole

Dítě i rodič podléhají standardnímu režimu hospitalizovaného pacienta (strava i lůžko hrazeno pojišťovnou). V období pandemie se na tomto základním faktu nic nezměnilo. Nově je nutné mít negativní PCR testy na Covid-19 a dočasně byl omezen pobyt dalších návštěv u pacienta.

as. MUDr. Jiří Skřivan, CSc., přednosta Kliniky otorhinolaryngologie 2. lékařské fakulty v Praze, Fakultní nemocnice v Motole a primář MUDr. Michal Jurovčík, zástupce přednosty kliniky

 

IMPLANTAČNÍ CENTRUM OSTRAVA

Centrum kochleárních implantací Ostrava vzniklo v říjnu 2013 v rámci Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava, kdy se transformovalo z Centra péče o pacienty s kochleárním implantátem. Centrum péče fungovalo již od roku 2007 a poskytovalo komplexní péči o pacienty před a po kochleární implantaci provedené v Praze, které bylo v té době jediným pracovištěm provádějícím operace. Centrum kochleárních implantací Ostrava bylo druhým pracovištěm v České republice, které se zabývalo problematikou kochleární implantace a následné rehabilitace u dětí do 18 let věku. V současné době provádí Centrum péči o dětské i dospělé pacienty.

Foniatrie ve Fakultní nemocnici OstravaFoniatrie ve Fakultní nemocnici Ostrava

Vedoucím centra kochleárních implantací Ostrava je přednosta kliniky prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA. Součástí týmu jsou chirurgové, foniatři, kliničtí logopedi a logopedi, kliničtí inženýři, psychologové, dětští neurologové, rentgenologové, oční lékař, lékařský genetik a audiologické sestry. Velmi podstatnou a nedílnou součástí Centra kochleárních implantací Ostrava je dlouholetá spolupráce se Základní školou pro sluchově postižené v Ostravě, která se významnou mírou podílí na rehabilitaci dětí po kochleární implantaci a centrem speciální pedagogiky pro sluchově postižené v Ostravě. Zkušenosti pracovníků školy s prací s dětmi se sluchovým postižením je velkým obohacením pro nás zdravotníky. Objednat se k vyšetření nebo konzultaci o sluchové vadě je možné na telefonním čísle +59 737 32 75.

Tým Fakultní nemocnice Ostrava při operaciTým Fakultní nemocnice Ostrava při operaci

Předoperační a pooperační péče

Centrum kochleárních implantací Ostrava poskytuje komplexní předoperační i pooperační péči. Vše od diagnostiky a předoperační přípravy, přes samotnou operaci, po následnou péči je poskytováno jedním pracovištěm v jednom areálu. Vše je tedy „pod jednou střechou“.

Kritéria pro posuzování vhodnosti dětského uchazeče ke kochleární implantaci jsou v rámci celé České republiky stejná a všechna centra postupují podle stejných doporučení. V posledních letech se stále více dostává do popředí u dětských pacientů oboustranná implantace (tedy zavedení implantátu na obou uších). Kritéria je možno najít na adrese: https://www.otorinolaryngologie.cz/content/uploads/2020/02/indikacni-kriteria-ci.pdf.

Veškerá péče spojená s kochleární implantací je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Je třeba ale být připraven na výdaje spojené s cestováním, pojištěním implantátu (které je doporučováno) a hrazení baterií či kabelů.

Klinický inženýr Mgr. Rostislav Maděřič OstravaKlinický inženýr Mgr. Rostislav Maděřič Ostrava

Délka implantace, doba hospitalizace a pobyt rodiče v nemocnici

Je třeba říci, že délka operace je posledním kritériem, které by rozhodovalo o kvalitě operace/péče. Nicméně délka samotné nekomplikované jednostranné kochleární implantace je přibližně 1,5-2 hodiny a oboustranné implantace 3 hodiny. Dále je třeba ale počítat s časem, který je nutný k přesunu na operační sál, uvedení dítěte do celkové anestézie apod. V případě Centra kochleárních implantací Ostrava je dítě po operaci navíc intenzivně sledováno a monitorováno na tzv. dospávacím pokoji (většinou po dobu 2 hodin), který je umístěn v blízkosti centrálních operačních sálů. Dítě tak není přivezeno zpět na standardní oddělení ihned po operaci.

Délka hospitalizace je vysoce individuální a závisí na mnoha faktorech. Přibližně se pohybuje mezi 3 a 5 pooperačními dny.
Přítomnost rodiče u dítěte je více než žádaná a umožňuje dítěti i zdravotnickému personálu celý proces snadněji zvládnout. Z veřejného zdravotního pojištění je hrazena hospitalizace rodiče do 6 let věku dítěte. Ve výjimečných případech po schválení zdravotní pojišťovnou také u starších dětí. V ostatních případech rodič svou hospitalizaci hradí.

V případě, že není rodič s dítětem hospitalizován, je možné být s dítětem na pokoji po celý den a jen na noc je rodič požádán, aby opustil oddělení. Ráno může samozřejmě za dítětem zase přijít. Noc může v případě zájmu strávit na ubytovně Fakultní nemocnice Ostrava, která se nachází v areálu nemocnice.

Všichni hospitalizovaní pacienti mají nárok na stejné služby. Tedy lůžko, stravu, tekutiny, TV, přístup na wi-fi apod. Pandemie v Centru kochleárních implantací Ostrava v tomto ohledu nic nezměnila. Snahou personálu celé naší kliniky je poskytnou jak dětem, tak rodičům pokud možno co nejlepší péči, aby se cítili u nás dobře.

 

Odpovědi zástupců center redakčně zpracovala Mgr. Radana Ardeltová, koordinátorka komunikace Centra pro dětský sluch Tamtam

Fotografie: archivy nemocnic a lékařských týmů

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.