Facebook YouTube Instagram

Klinicky testované zařízení pro zmírňování tinnitu

6. července 2022

Účastníci výzkumu hlásí snížení symptomů

Podle výsledků klinických testů zmírňuje nové neuromodulační zařízení Lenire symptomy tinnitu. Pochází od irské firmy Neuromod Devices Ltd., která se specializuje na vývoj neuromodulačních technologií. Cílem společnosti je naplnit potřeby pacientů žijících s chronickými zdravotními problémy, které je obtěžují. Tinnitus, obecně známý jako „šelest” nebo „hučení v uších”, je komplexní neurologický stav, při kterém vnímáme zvuk bez vnějšího zdroje. Odhaduje se, že jím trpí 10 až 15 % dospělé populace na světě.

 

Zásadní výzkum ohledně rozšířenosti tinnitu v Evropě byl publikován v odborném časopise The Lancelet v roce 2021. Bylo zjištěno, že rozšířenost tinnitu roste s věkem a zhoršujícím se stavem sluchu. Dále bylo zjištěno, že míra využívání zdravotnické péče roste se závažností jeho symptomů. Nyní je zařízení dostupné v síti soukromých klinik v Norsku¹. Začátkem tohoto roku bylo zařízení uvedeno na trh ve Španělsku a zároveň byla publikována nezávislá studie, která ukazovala na bezpečnost a efektivitu v oblasti zlepšení symptomů tinnitu. Studie došla k závěru, že 85 % pacientů, kteří při léčbě tinnitu využívali zařízení Lenire po dobu 6 až 12 týdnů, zažilo snížení symptomů sledovaných dle THI (Tinnitus Handicap Inventory). Výsledky byly nedávno publikovány v odborném časopise Brain Stimulation.

leniretinnitusZařízení Lenire kombinuje mírné elektrické impulzy do jazyka se zvukovou stimulací

Zařízení bylo také klinicky testováno ve velkém měřítku, výzkumu se účastnilo přes 500 pacientů. První z těchto klinických studií, která zahrnovala 326 účastníků, byla publikována v říjnu 2020 na obálce mezinárodního odborného časopisu Science Translational Medicine. Po dvanáctitýdenním období hlásilo 86,2 % účastníků, kteří dodržovali léčbu, zlepšení symptomů sledovaných dle THI. Při vyhodnocování s odstupem po 12 měsících se zjistilo, že u 80,1 % těchto pacientů zlepšení setrvalo.  Tato studie představuje jednu z největších, které kdy byly v oblasti léčebných přístrojů pomáhajících zmírňovat tinnitus provedeny.

Zařízení kombinuje mírné elektrické impulzy do jazyka se zvukovou stimulací. Využívá se přitom řízené neuroplasticity mozku, která vede ke snížení symptomů tinnitu. Zařízení získalo certifikát, značku CE, pro léčbu tinnitu pod dohledem vhodně kvalifikovaného zdravotnického odborníka v Evropské unii.

Zařízení se skládá ze sluchátek Bluetooth®, které přehrávají zvuky upravené za účelem aktivace autonomního nervu, a dále z patentované části zařízení vkládající se do úst (s názvem Tonguetip®), která vysílá mírné elektrické stimulace do povrchu jazyka. Součástí zdravotnické pomůcky je také ovladač, kterým lze regulovat délku a intenzitu léčby.

Ilustrační foto - Shutterstock

Zvuk a elektronické podněty ze zařízení mohou být kalibrovány podle pacientova tinnitu. Ten je hodnocen již na počátku, přičemž měření zahrnuje i audiologické vyšetření. Zdravotnický pracovník, pod jehož dohledem léčba za pomoci zařízení probíhá, předvede pacientovi, jak se zařízení používá a poskytne mu instrukce pro jeho další používání. Následně pacienti používají Lenire každý den na 60 minut, typicky alespoň po dobu 10 týdnů. Během léčby probíhají kontrolní prohlídky u zdravotnického odborníka, aby bylo možné sledovat, jaké dělá pacient pokroky. Na konci naordinovaného léčebného plánu poskytne zdravotnický odborník pacientovi doporučení, jak Lenire dále využívat.

 

¹ Zařízení je dostupné i v dalších evropských zemích. Podrobnosti lze najít na oficiálních stránkách Lenire: www.lenire.com (poznámka redakce)

 

Přeložila: Lucie Brandtlová, publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. Redakčně kráceno.

 Zdroj: Lenire Tinnitus Treatment Device Now Available in Norway, HearingHealthMatters.org

Fotografie: Suhtterstock.com a HearingHealthMatters.org

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.