Facebook YouTube Instagram

Tamtam zahájil jubilejní rok s Jaroslavem Duškem

13. ledna 2020

První letošní akcí, která 30. výročí založení organizace symbolicky zahájila, bylo představení Jaroslava Duška Čtyři dohody,  tlumočené do českého znakového jazyka

Centrum pro dětský sluch Tamtam slaví letos významné výročí. Již třicet let pomáhá dětem se sluchovým postižením a jejich rodinám, poskytuje jim informační zázemí, sociální služby a pomáhá jim zapojit se do běžných aktivit, které se mohou na první pohled zdát nedosažitelné. První letošní akcí, která 30. výročí založení organizace symbolicky zahájila, bylo představení Jaroslava Duška Čtyři dohody,  tlumočené do českého znakového jazyka Naďou Hynkovou Dingovou a Kateřinou Červinkovou Houškovou, které svým projevem neslyšícím divákům zajistily plnohodnotný kulturní i duchovní zážitek. 

Moudrost starých Toltéků, kterou představuje kniha Miguela Ruize Čtyři dohody, má mnoho možností výkladu. Dohody jsou formulovány jako jakési vodítko a každý v nich může najít tu pravou moudrost, kterou v dané fázi svého života hledá. Jaroslav Dušek dohody lidem přibližuje svým představením již patnáct let. Řada z nich byla díky Tamtamu tlumočena do znakového jazyka a zpřístupněna tak neslyšícím divákům.

Čtyři dohody

Čtyři dohody bývají často označované jako praktický průvodce osobní svobodou. Snaží se motivovat publikum k tomu, aby bylo otevřenější, ohleduplnější a nezapomínalo na to, jak mohou některé činy ovlivňovat ostatní.

Tlumočnice do znakového jazyka Naďa Hynková Dingová a Kateřina Červinková Houšková a Jaroslav Dušek

Také Tamtam se snaží vést veřejnost  k ohleduplnosti a podávat pomocnou ruku těm, kteří ji  potřebují. Snaží se zvyšovat povědomí o sluchovém postižení, které se nemusí stát v životě nepřekonatelnou překážkou. I dítě se sluchovým postižením může prožít plnohodnotný život, pokud je mu od počátku věnována správná péče. To, že neslyší, ho dokonce může v určitém směru obohatit. Jak zmínil Jaroslav Dušek během svého představení: „Znakový jazyk lze neslyšícím jen závidět, významy znaků jsou jedinečné. Jsou lepší než významy, které jednotlivým slovům přiřadil člověk sám. Znaky se musely nějak vyvinout, něco znamenají samy o sobě a tak může být rozhovor neslyšících často mnohem bohatší než rozhovory běžné.“

Jaroslav Dušek v klubu Lávka

Představení se uskutečnilo v klubu Lávka. Zajištěn byl také přepis mluvené řeči do textu.

Připravila: Nikola Hlavicová, odborná pracovnice Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených

Fotografie: Daniela Nováková

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.