Facebook YouTube Instagram

Konference INSPO 2021 představila technologické novinky pro osoby se specifickými potřebami

20. října 2021

Po roční přestávce, kdy konference INSPO proběhla kvůli covidové pandemii jen online, se její 21. ročník uskutečnil v neděli 17. října 2021 opět v Kongresovém centru Praha

Ve 3 sálech zaznělo 24 přednášek a v předsálí se návštěvníci mohli seznámit s nabídkou kompenzačních pomůcek, programů a aplikací 35 vystavovatelů. Lidem s postižením sluchu letošní INSPO nabídlo například další funkce v aplikaci Záchranka, vylepšení technologie tvorby automatických titulků a nový webový portál E-Kos.cz.

Na úvodní přednášku dopolední části shrnující výrazný rozvoj alternativních způsobů ovládání počítače navázala prezentace chytré domácnosti, která umožňuje lidem s těžkým tělesným postižením ovládání hlasem.

Uživatelka protetické Myoruky Amálie KosováUživatelka protetické Myoruky Amálie Kosová

Pokrok zaznamenal také vývoj myoprotéz, jehož milníky představil protetik Jan Maleš z firmy Ottobock. Ta v roce 1965 zavedla na trh protézy horních končetin, které jsou řízeny pomocí slabých elektrických napěťových signálů. Umožňují uchopit jak lehké předměty, tak i předměty o hmotnosti několika kilogramů. Poslední generací těchto protéz jsou multiartikulární myoprotézy, ovládané na principu snímání kontrakčních svalových vzorců. „Dlaň ruky ovládají svaly v předloktí... Pokud dojde ke ztrátě končetiny, máme stále svaly, které dlaň ovládají, ale nemáme dlaň. Proto potřebujeme sejmout aktivitu těchto svalů a promítnout je do protézy,“ vysvětlil funkci systému Jan Maleš. Díky finančním sbírkám v rámci projektu Konta Bariéry bylo již 5 takových myoprotéz zkonstruováno pro pět mladých uživatelů. Jedním z nich je i Amálie Kosová, která na pódiu předvedla, jak myoruka funguje. Protéza váží stejně jako Amálčina druhá zdravá paže, což chrání její páteř před nerovnoměrnou zátěží. Užívání protézy je podporováno cvičením, přičemž základní úchopové vzory pro ruku má pacient uloženy v aplikaci v mobilu. „Z ruky mám velkou radost a znovu a znovu mne nepřestává udivovat, že to opravdu funguje,“ vyjádřila svůj vděk Amálka, která se díky myoruce mimo jiné může opět věnovat svému koníčku – malování obrazů. Jeden již vytvořila a věnovala ho Kontu Bariéry.

Petr Herian z Newton Media nastínil široké možnosti využití nové generace automatického rozpoznávání řeči, webovou platformu TV Bee, která mimo jiné umí také jednoduchou a rychlou editaci textu a automatických titulků, jejich archivování a sdílení. Systém funguje jak na klasických PC, tak i na mobilních zařízeních. Nyní se Bee posunuje směrem k pravidlům pro tvorbu skrytých titulků.

Co je nového v aplikaci Záchranka, popisuje Filip MaleňákCo je nového v aplikaci Záchranka, popisuje Filip Maleňák

Aplikace Záchranka, kterou má po téměř 6 letech od jejího vzniku v mobilu uloženou již 1,7 milionů lidí, byla v posledním roce byla doplněna o možnost videopřenosů z místa události. „Dostali jsme oči záchranářů na místo nehody,“ komentoval nové funkce aplikace její autor vývojář Filip Maleňák. Aplikaci Záchranka bude možné také aktivovat pilotně na systému Android hlasovým povelem. Pomocí Google asistenta si dokáže pacient přivolat pomoc i tehdy, kdy mu stav či situace neumožní klasické stisknutí nouzového tlačítka v aplikaci.

Na INSPU nemohlo chybět ani Centrum pro dětský sluch Tamtam

Na INSPU nemohlo chybět ani Centrum pro dětský sluch Tamtam

V odpolední sekci pro osoby se sluchovým postižením prezentoval Josef Sekáč z organizace Orbi pontes nový informační portál E-kos. Jeho prostřednictvím lze telefonovat s využitím simultánního přepisu řeči volaného v reálném čase hovoru. Hlavním cílem tohoto webu je soustředit na jedno místo instituce, které na svých telefonních linkách nabízejí tuto komunikační podporu, čímž se pro uživatele přepisu řeči stávají telefonicky bezbariérovými z hlediska přístupu k informacím a poskytovaným službám.

Svatoslav Ondra z Masarykovy univerzity popsal nově vyvíjený videokonferenční systém pro tlumočení znakového jazyka a přepis mluveného slova online. Systém CoUnSiL 2.0 spolupracuje s Polygrafem a umožňuje například vyšší snímkovou frekvenci obrazu s tlumočníkem znakového jazyka či zobrazení, kdy jeden účastník může sdílet více obrazovek současně s ostatními, automatické zvětšení okna účastníka, která má právě slovo, apod.

Řadu technických vychytávek bylo možné vyzkoušet v předsálíŘadu technických vychytávek bylo možné vyzkoušet v předsálí

Přednáška Olgy Blahovcové přiblížila další vývoj tzv. Tiché linky. Jde o sociální službu tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena neslyšícím a umožňuje jim bez bariér telefonovat, domlouvat se při osobních setkáních se slyšícími nebo si nechat přeložit či upravit text, a to vše v reálném čase. Potřebují k tomu pouze zařízení s webkamerou a připojení k internetu. Linku lze použít přes webové rozhraní nebo mobilní aplikace pro Android a iOS. Na Lince každoročně proběhne přes 20 tisíc spojení. Hovory uživatelům zprostředkovává tým 20 tlumočníků znakového jazyka a 3 stálých přepisovatelů mluvené řeči do textu a 3 praktikantů.

Tichá linka prošla v roce 2019 významným vývojem a nyní nabízí uživatelům přívětivější prostředí. Neslyšící mohou využít také nové funkce jako test připojení (u tlumočení) či zvětšení textu, volby vyššího kontrastu písma a zobrazení na celou obrazovku (u přepisu).

Kateřina Holubová, autorka webu NaNUK (vpravo) s tlumočnicí znakového jazykaKateřina Holubová, autorka webu NaNUK (vpravo) s tlumočnicí znakového jazyka

Na závěr odpolední sekce pro neslyšící přiblížila Kateřina Holubová z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK účastníkům webovou stránku NaNUK, která vznikla před 1,5 rokem v období pandemie a reagovala na zavedení povinné distanční výuky. Jejím cílem je poskytovat technické informace a tipy umožňující plné zapojení neslyšících a nedoslýchavých studentů a vyučujících UK do výuky. Příspěvek shrnul zkušenosti s přístupností jednotlivých komunikačních platforem, možnosti zapojení online přepisu, titulků nebo online tlumočení z/do českého znakového jazyka a nastínil využití webu do budoucna.

Všech 24 přednášek, které zazněly, bude dostupných na kanále YouTube, aby je mohli zhlédnout i ti zájemci, kteří se ze zdravotních důvodů nebo kvůli obavám z pandemie konference nezúčastnili. Od příštího ročníku převezme od pořádajícího BMI sdružení organizaci konference INSPO Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity.

Jsem rád, že po 21 letech mohu předat organizování konference právě Středisku Teiresiás. Zůstane tak s ohledem na sedmileté technologické partnerství zachována kontinuita a navíc vzhledem k zaměření konference na potřeby lidí se zdravotním postižením ani neznám kompetentnějšího partnera…,“ oznámil účastníkům předseda BMI sdružení Jaroslav Winter, který hodlá pokračovat jako garant za obsahovou stránku konference.    

Generálním partnerem konference INSPO je Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje provoz a vývoj technologií pro lidi se speciálními potřebami.

Autorka: Lucie Křesťanová

Fotografie: Autorka

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.