Facebook YouTube Instagram

Tipy z knihovny...

27. března 2018

Tituly zaměřené na pohádkové povídaní s dětmi, které napomáhá rozvoji jejich řeči, paměti a fantazie.

Markéta Mlčochová.  Povídám, povídám pohádku: pracovní sešit pro rozvoj vyjadřovacích dovedností předškoláků, 1. vydání Praha:  Portál,  2016, 63 s.

Cílem pracovního sešitu je podpořit a rozvíjet vyjadřovací schopnosti zejména u předškolních dětí, lze ho však využít i v prvních ročnících základní školy. Ke správnému vývoji řeči je zapotřebí přiměřený dostatek podnětů. Patří k nim především tvorba vět podle obrázků a vyprávění příběhů a pohádek. Všechny pracovní listy jsou proto založené na jednoduchých, dobře známých pohádkách, rozkreslených do jednotlivých výjevů umístěných
v rámečcích. Děti si nejprve s dospělým přečtou pohádku, vystřihnou ji a s dopomocí skládají, poté se příběh pokoušejí převyprávět vlastními slovy. Kromě vyjadřovacích schopností si tak procvičují i správné chápání časové souslednosti a lépe vnímají příčinu a následek, což podporuje plynulé čtení.

 

 

Šárka Jechová. Pohádky k povídání (s jednoduchými úkoly pro rozvoj řeči a dalších dovedností), 1. vydání Olomouc: Rubico, 2014. 118 s.

Knížka plná bohatě ilustrovaných českých pohádek není jen ke čtení a prohlížení, ale hlavně k povídání. Obrázky a jednoduché úkoly pomáhají dětem rozvíjet si řeč, paměť, postřeh, fantazii a další dovednosti.Kontakt na knihovnu: http://www.infocentrum-sluch.cz/cs-CZ/knihovna/oteviraci-hodiny-a-kontakty.html 


Připravila: Růžena Flodrová, Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.