Facebook YouTube Instagram

Učíme se a hrajeme si

8. června 2018

Zavítáte-li tento týden do hotelu Elma v Srbsku poblíž Karlštejna, hned na recepci vás překvapí desítka zaparkovaných kočárků. Z restaurace, terasy nebo herny zní výskání a kolem vás se batolí děti. Týdenního pobytu Tamtamu s odborným programem si zde v krásné přírodě poblíž řeky Berounky užívá deset rodin s neslyšícími dětmi a jejich sourozenci.

Základním principem těchto pravidelně pořádaných pobytových programů je podpora rodiny pečující o neslyšící dítě. Cílem je vybavit rodiče vším, co potřebují pro to, aby měli dostatek informací, znali potřeby svých dětí a byli schopni jim vyhovět.

O rodiče se stará tým odborníků. Program nabízí besedy a přednášky, individuální i skupinové terapie, výuku znakového jazyka, ale také společné výlety, hlídání i individuální péči o děti v době, kdy se rodiče vzdělávají. Každodenní péče poskytuje velký prostor pro rozvoj dětí i pro nácvik komunikačních strategií a sledování reakcí dítěte. Stejná pozornost je věnována i slyšícím sourozencům.

Také letošní program je bohatý: Rodiče již mimo jiné absolvovali přednášku logopedky Petry  Kopecké. Foniatr MUDr. Ivan Jedlička je seznámil se základními principy fungování dětského sluchu a možnostmi kompenzace sluchových vad. Inženýr Lukáš Bauer pohovořil o kochleárních implantátech, psycholožka Iva Jungwirthová prezentovala možnosti rozvoje komunikace a věnovala se také významu rodinných vztahů.

 

Rodiče čeká výlet do Svatého Jána a beseda s dospělými neslyšícími: vedoucí Sociálně aktivizačních služeb Tamtamu v Pardubicích Romanou Procházkovou, lektorem znakového jazyka Janem Wirthem a psycholožkou Kristinou Pánkovou Kratochvílovou.    

Denně probíhá výuka znakového jazyka s neslyšícím lektorem Janem Wirthem a pro rozvoj komunikace slouží i individuální a skupinové terapie. Děti a dospělí si užívají péče a pohybového nadání hereček Kateřiny Jebavé a Veroniky Slámové, které v nich probouzejí komunikační schopnosti hravou formou tandemového divadla. Pomocí jednoduchých aktivit (např. házení míčku) se trénuje oční kontakt, běžné předměty fungující jako pomůcky (miska, vařečka, utěrka) či loutky (ponožková myš) podporují hrané scénky a pomáhají lepšímu porozumění jednotlivým aktivitám. Pomůcky si navíc rodiče mohou později doma vyrobit sami a pokračovat ve hře v domácím prostředí či ji různě modifikovat podle zájmu dětí. Tělo zde slouží jako nástroj komunikace a děti i rodiče to zjevně baví!

Pobyt končí v sobotu, kdy účastníci na závěrečné besedě zhodnotí přínos celé akce a rozjedou se do svých domovů. Věřím, že možnost v klidu spoluprožívat nezapomenutelné chvíle s jinými rodiči a jejich dětmi jim dodá odvahu a upevní jejich rodičovskou sebedůvěru. Vykročili po správné cestě a mohou se těšit na spoustu radostných chvil strávených s jejich dětmi.

 

Týdenní pobytová akce se koná za podpory MZ ČR a Nadačního fondu J&T.

 

Připravila: Lucie Křesťanová

Fotografie: Lucie Křesťanová, archiv CDS Tamtam

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.