Facebook YouTube Instagram

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR - Valentina Sich (ukrajinsky/Українська мова)

15. března 2022

Tamtam nabízí pomoc ukrajinsky a rusky hovořícím lidem se sluchovým postižením, jejich rodinám, rodinám s neslyšícími dětmi a jejich blízkým.

Tamtam nabízí pomoc ukrajinsky a rusky hovořícím lidem se sluchovým postižením, jejich rodinám, rodinám s neslyšícími dětmi a jejich blízkým. Na telefonních číslech 601 200 630 (ruský jazyk) a 601 200 640 (ukrajinský a ruský jazyk) jsme připraveni poskytnout psychologickou podporu (krizová intervence) a sociální poradenství. Dotazy je možné zaslat také jako video v českém, ukrajinském či mezinárodním znakovém jazyce na uvedená čísla prostřednictvím aplikace WhatsApp nebo Viber.

Центр дитячого слуху Тамтам пропонує допомогу українським та російськомовним громадянам з дефектом слуху, їхнім сім´ям, сім´ям, у яких є діти з дефектом слуху а також їхнім близьким родичам. По телефону 601 200 630 (російська мова) або 601 200 640 (українська/російська мова ) ми пропонуємо вам психологічну допомогу в кризовій ситуації а також консультацію в соціальних питаннях. Свої запитання можете надсилати також і у вигляді відео на чеській, українській або міжнародній жестовій мові на номери телефонів, написані вище, через WhatsApp або Viber.

Центр детского слуха Тамтам предлагает помощь украинским и русско говорящим людям с дефектами слуха, их семьям, семьям, у которых есть дети с дефектами слуха а также их близким родственникам. По телефону 601 200 630 (русский язык) и 601 200 640 (украинский/русский язык) мы предлагаем вам психологическую помощь в кризисной ситуации а также консультации в социальных вопросах. Свои вопросы можете посылать также и в виде видео на чешском, украинском или международном знаковом языке на номера телефонов, написанные выше, через WhatsApp или Viber.

https://www.tamtam.cz/pomoc-ukrajine/

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.