Facebook YouTube Instagram

Sociálně aktivizační služby

6. prosince 2016

Máte syna či dceru se sluchovým postižením ve věku 14 let a více? Jsi kluk či holka se sluchovým postižením? Chcete se dozvědět více o světě neslyšících?

Pokud jste na některou z otázek odpověděli kladně, jsou následující informace právě pro vás.

Nezisková organizace Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. (dříve Federace rodičů a přátel sluchově postižených, pozn. red.) vám totiž nabízí tyto služby:

  • Individuální nácvik rodičovských kompetencí a rozvoj kompetencí mladistvých  je individuální práce zaměřená na rozvoj konkrétních dovedností, dle domluvy s rodiči či dle domluvy s mladistvým
  • Individuální canisterapie zaměřená na léčebný kontakt psa a člověka
  • Rozvoj komunikačních dovedností pro rodinné příslušníky zaměřený na specifika komunikace s neslyšícími, rozšiřování slovní a znakové zásoby
  • Podpůrná rodičovská skupina ve Stodůlkách či Dejvicích je zaměřená na podporu rodičů, na možnost sdílení svých zkušeností a aktuálních životních témat.
  • Individuální konzultace a poradenství zaměřené na oblast sluchového postižení, kompenzačních pomůcek, na podporu rodičů ve výchově a začleňování mladistvých do společnosti
  • Individuální plánování zaměřené na dlouhodobé a krátkodobé cíle rodiny či mladistvého, na řešení orientované s průběžnou zpětnou vazbou naplňování kroků vedoucí k cíli
  • Besedy a přednášky zaměřené na různá aktuální témata spojená s problematikou sluchového postižení či jiná zajímavá témata spojená s problematikou výchovy či vzdělávání dětí, připravená dle aktuálních potřeb rodičů za účasti externích odborníků příslušných oborů

Sociálně aktivizační služba je určena především rodičům, kteří mají dítě se sluchovým či kombinovaným postižením nebo mají sami sluchové postižení a vyhledávají kontakt s ostatními rodinami, procházejí náročnou životní etapou, hledají oporu v nepříznivé rodinné či sociálně-ekonomické situaci, zajímá je rozvoj jejich dětí, vzájemná komunikace, chtějí poradit, jak dítě připravit na vstup do mateřské či základní školy nebo jak podporovat dítě v průběhu školní docházky.

Všechny nabízené aktivity jsou připravovány dle individuálních potřeb rodičů a dětí v příjemném a respektujícím prostředí s odborným a lidským přístupemJ

 Aktivity informačního centra:

  • Kulturní akce pro rodiny s dětmi
  • Interaktivní programy pro MŠ a ZŠ

 

Více informací o službách a aktuálních kulturních akcích Centra pro dětský sluch Tamtam o.p.s. naleznate na adrese www.detskysluch.cz

 

 

Autor: red

Foto: Shutterstock

 

 

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.