Facebook YouTube Instagram

Nová funkce Google Maps pomáhá nedoslýchavým

10. listopadu 2022

Google Maps umožňuje lokalizovat indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby

Běžně používaná mobilní aplikace Google Maps nedávno zavedla možnost uveřejnit informaci, zda se na vyhledaném místě nachází indukční smyčka. Jedná se o rozšíření funkce dostupnosti pro osoby s postižením a lze tak doplnit například informace o bezbariérovém vstupu pro osoby na vozíku. Jak je možné zjistit, zda místo indukční smyčkou disponuje? A co ještě zbývá udělat k tomu, aby se na funkci bylo možno spolehnout?

Indukční smyčka slouží nedoslýchavým osobám jako zesilovač, se kterým uživatelné sluchadel propojí svá zařízení, aby byl poslech plnohodnotnější a kvalitnější. Smyčka je využívaná především v přednáškových místnostech, divadlech, nádražích a dalších místech, kde bývá okolní hluk a je potřeba zesílit a zkvalitnit poslech mluvčího. Dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sbírky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb platí, že „prostory pro shromažďování 50 a více osob nebo každé ozvučení či překladatelský servis kin, divadel a sálů musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby.” Vyhláška platí do 1. 7. 2023, i když dosavadní stavební zákon bude platit současně s novým stavebním zákonem 283/ 2021 Sb. až do 30. 6. 2024. Konkrétní úprava povinností ohledně indukční smyčky v následujícím období zatím dle dostupných informací není známa. Každopádně i pokud pro daný prostor indukční smyčka není povinná, lze ji instalovat a dát tak najevo, že vám záleží na zpřístupnění informací pro všechny osoby včetně těch nedoslýchavých. Osvětou a podporou při zavádění indukčních smyček se dlouhodobě zabývá například organizace Unie neslyšících Brno, z.s.

Indukční smyčka - Ilustrační obrázek - Unie neslyšících Brno

Tento obrázek znázorňuje funkci sálové indukční smyčky:

  • 1 – Audio vstupy. Zvuk od zvukového zdroje, v tomto případě řeč od přednášejícího je přijímán prostřednictvím mikrofonu a posílána do zesilovače indukční smyčky 2.

  • 2 – Zesilovač posílá signál do smyčky nebo do série indukčních smyček. Signál prochází přes nestíněný kabel 3 a vytváří kolem něho souvislé magnetické pole 4 modulované podle vstupního signálu.

  • 5 – Většina sluchadel má ve svém těle kromě dalších obvodů i malou cívku 6, která snímá uvedené magnetické pole, zpracovává ho a posílá přes další obvody sluchadla už jako slyšitelný zvuk do ucha majitele sluchadla.

 

Současný stav a možnosti do budoucna

Pro osoby se ztrátou sluchu, kteří indukční smyčku využívají, by bylo pochopitelně velmi nápomocné vědět dopředu, zda místo, kam se chystají, tuto technickou výbavu nabízí. V některých zemích existují databáze míst s indukční smyčkou (v Americe LoopFinder.com), ale v ČR jsem takovou databázi nenašla. Aplikace Google Maps by proto mohla představovat možnost, jak nahrát informace do již existující a hojně využívané aplikace, aniž by se musela se vším všudy vytvářet a dostávat do povědomí nějaká nová. Navíc by vše bylo na jednom místě a globálně pro celý svět, takže než byste se někam vydali, měli byste dostupnou informaci, zda se tam indukční smyčka vyskytuje či ne. Ale má to háček - a velký. O dané funkci totiž zatím ví i v zahraničí málokdo a informace o zobrazení indukční smyčky včetně možnosti přidání této informace dle našeho pátrání v ČR (minimálně na testovaných zařízeních) nefunguje. Upozornili jsme na tuto skutečnost tým Googlu zaměřující se na dostupnost pro osoby s postižením a v případě dalšího vývoje vás budeme informovat. Celý projekt dostupnosti informací o indukčních smyčkách je tudíž z tohoto pohledu v začátcích.

Pokud jste v zahraničí objevili místo, kde je indukční smyčka, ale na Google Maps tato informace chybí, můžete v aplikaci navrhnout její doplnění (viz bod 5. návodu níže) nebo o uveřejnění údaje požádat provozovatele daného místa. Celý systém může fungovat jen tehdy, když v něm budou nahrané správné a průběžně aktualizované informace. To, zda se naplní možný potenciál této aplikace jako databáze míst s indukční smyčkou, zda se osvědčí a bude využívaná, se tedy teprve ukáže.

Indukční smyčky najdou uplatnění například v přednáškových sálechIndukční smyčky najdou uplatnění například v přednáškových sálech, kinech či divadlech

 

Kde přesně informaci v aplikaci najít (platí v některých státech):

Jedná se o pár kliknutí - popišme si to krok za krokem:

1.Otevřete si na svém mobilu aplikaci Google Maps a vpravo nahoře kliknete na kulatou ikonku svého Google účtu (napravo od mikrofonu).

2. V nabídce, která se rozbalí kliknete na „Nastavení” (druhá položka zezdola) a otevře se vám další nabídka, ve které kliknete na „Nastavení přístupnosti” (devátá položka zezhora).

3. Kliknete na zapnutí „Místa s bezbariérovým přístupem”. Hotovo, teď by se vám měla funkce zobrazovat.

4. Nyní můžete vyzkoušet, zda vám funkce funguje tak, že si v Google Maps najdete místo Richard Rodgers Theatre v New Yorku - tam je uvedena informace o indukční smyčce. Kliknete na náhled místa s fotkou, pod kterou máte nabídku možností začínající „Přehled” - přejdete až na poslední možnost doprava „swipnutím” (přetažením prstem zprava doleva) a kliknete na poslední možnost „Informace”. Scrollujete dolů a v sekci „Dostupnost” najdete „Indukční smyčka pro nedoslýchavé” a před ní značku „✓” - symbolizující její přítomnost (křížek naopak symbolizuje absenci smyčky).

5. V této sekci také můžete kliknout na „Upravit atributy” a kliknutím přidat „Indukční smyčka pro nedoslýchavé”, pokud jste zjistili, že se v daném místě zařízení nachází.

 

Popsaný návod platí pro Android, postup se může lišit pro různé operační systémy či mobilní zařízení.

 

Máte-li jakoukoliv doplňující informaci nebo podnět k tomuto tématu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu redakce@tamtam.cz.

 

Zdroje:

HearingHealthFoundation.org

Indukcni-smycky.cz

Loopfinder.com

Zakonyprolidi.cz

Zakonyprolidi.cz

 

Připravila: Lucie Brandtlová, publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.

Ilustrační fotografie: Shuterstock.com, www.indukcni-smycky.cz - Unie neslyšících Brno, z.s

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.