Facebook YouTube Instagram

Světový den sluchu 2019

6. března 2019

Světový den sluchu, který letos připadl na neděli 3. března, upozornil na význam včasné identifikace a kompenzace ztráty sluchu. Jeho hlavním mottem byla výzva „Zkontrolujte si svůj sluch“

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svém prohlášení varovala, že počet lidí se ztrátou sluchu narůstá. Pokud nebude přijato žádné opatření, bude v roce 2030 skoro 630 milionů lidí se sluchovým postižením a v roce 2050 by toto číslo mohlo přesáhnout 900 milionů[1]. Data, jež WHO získala ze středně a vysoce příjmově vyspělých zemí, naznačují, že skoro 50 procent lidí ve věku 12 až 35 let se vystavuje nebezpečné hlasitosti z osobních audio zařízení a téměř 40 procent destruktivní míře hlasitosti na zábavných akcích.

Sluch by si měli hlídat také ti, kteří mají věk nad 60 let, pracují v hlučném prostředí nebo užívají léky poškozující sluch. Včasná diagnostika sluchových ztrát by měla být zajištěna s pomocí systému zdravotní péče.

Sluchadlo - ilustrační foto

Evropská federace rodičů dětí se sluchovým postižením (FEPEDA) vydala ke Světovému dni sluchu tiskovou zprávu, v níž především zdůrazňuje: Je důležité vědět, že pokud vaše dítě nereaguje na zvuky, může mít ztrátu sluchu. Nemůže pořádně rozumět tomu, co říkáte, je opožděné ve vývoji řeči nebo nemluví správně, může trpět opakujícími se bolestmi v uchu. V takových případech byste měli navštívit specialistu, aby byla sluchová ztráta včas odhalena a následně kompenzována.  

FEPEDA připomíná členským státům EU, že je zásadní rozvíjet  a uvést do praxe novorozenecký screening sluchu, stejně jako programy následné péče. Je nutné zajistit, aby každé dítě či osoba se sluchovým postižením byly včas detektovány a následnou intervencí jim byl zaručen přístup k vysoce kvalitním kompenzačním pomůckám, včetně sluchadel a kochleárních implantátů, a to v rámci veřejného zdravotního pojištění.

Centrum pro dětský sluch Tamtam se u příležitosti letošního Světového dne sluchu připojilo k celostátní akci Týden komunikace osob se sluchovým postižením, která se koná od 1. do 8. března.

Připravily: Mgr. Marta Höferová a Lucie Křesťanová

Fotografie: Shutterstock.com

[1] 1 https://www.who.int/deafness/world-hearing-day/WHD-2019-infographic.pdf?ua=1

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.