Facebook YouTube Instagram

Státní instituce nejsou připraveny na zpřístupnění webů neslyšícím

3. září 2020

Z tiskové konference o (ne)přístupnosti audiovizuálního obsahu, 2. 9. 2020 v Praze

Všechny subjekty státní správy mají od 23. září 2020 povinnost opatřovat videa a zvukové soubory na svých internetových stránkách titulky. K tomuto datu totiž vstupuje v platnost příslušná část nového Zákona o přístupnosti (99/2019 Sb.). Podle nově zpracovaných dat, prezentovaných na tiskové konferenci 2. září na půdě Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze, ale nejsou státní instituce na nová pravidla připraveny.

Povinnost se týká 500 orgánů státní správy, 262 orgánů územní samosprávy a dalších 9834 orgánů veřejné moci. Necelý měsíc před účinností nových pravidel provedla společnost Newton Technologies pro plánovanou konferenci INSPO v rámci kampaně #titulkujeme analýzu video a audio obsahu téměř 600 webů státních institucí, samospráv a dalších subjektů. Z výsledků studie vyplývá, že pouze necelá pětina webů s video obsahem má tyto příspěvky opatřené titulky pro neslyšící a nedoslýchavé.  Dalším klíčovým zjištěním analýzy je, že v případě neslyšících a nedoslýchavých směrnice neplní svůj účel. Povinnost titulkovat se totiž vztahuje pouze na webové stránky subjektů, nikoliv na sociální sítě jimi spravované (především Youtube a Facebook), kde je publikována převážná část multimediálního obsahu (téměř 70 %).

Společnost Newton Technologies analyzovala celkem 562 webových stránek: ministerstev a organizací zřizovaných ministerstvy, ústředních státních institucí (např. Úřad vlády, obě parlamentní komory, Celní správa), státních podniků, krajských úřadů a Prahy, městských částí v Praze a Brně, statutárních měst a vysokých škol. Navíc byla analýza doplněna o stránky 5 neziskových organizací čerpajících prostředky ze státního rozpočtu a 23 webů parlamentních politických stran a hnutí a jejich lídrů.

Ze sledovaných institucí nejvíce titulkují vysoké školy (19 % škol nebo fakult). Na webových stránkách a sociálních sítích státních institucí a samospráv jsou titulky v 17 %, respektive v 16 % případů. Například pouze 4 ze 14 ministerstev opatřují video a audio obsah titulky. U brněnských městských částí se titulky nevyskytují vůbec. Naproti tomu na webech a sociálních sítích politických stran se titulky objevují v 64 % případů.  

Během koronakrize nabídla TV Beey neslyšícím divákům účinnou komunikační podporu

Jako příklad dobré praxe byl na konferenci představen projekt titulkované Televize Beey, která v době koronavirové krize pomáhala zpřístupnit audiovizuální obsah lidem s postižením sluchu a zveřejnila více než 1100 televizních a dalších pořadů opatřených titulky. Televize využívá technologii automatického titulkování, kterou vyvinula Newton Technologies ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

„Důležitých informací v té době vznikalo ohromné množství. Bohužel většina televizního zpravodajství, záznamů tiskových konferencí a další klíčové zdroje nebyly opatřeny titulky pro neslyšící. Proto bylo pro lidi se sluchovým postižením moc důležité, že díky TV Beey získali přístup k těmto tolik potřebným informacím," uvedl Martin Novák, ředitel České unie neslyšících (ČUN), která stála u zrodu Televize Beey a podílí se i na jejím současném provozu.

Z prezentace  předsedy České unie neslyšících Martina Nováka

Technologie Beey bude blíže představena na konferenci INSPO, která se původně měla konat 28. března v Kongresovém centru Praha, ale kvůli epidemii je přesunuta na 10. dubna 2021. Již 12. října však bude dostupných několik přednášek online.  „Připravíme dvouhodinový stream s několika přednáškami z plánovaného programu, který bude možné sledovat na inspo.cz, nadacevodafone.cz a na příslušných facebookových profilech,” uvedl Richard Stonavský, předseda správní rady Nadace Vodafone, která je generálním partnerem konference již sedmým rokem.

Na tiskové konferenci vystoupili také představitelé organizací neslyšících (kromě ČUN také Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR a asociace ASNEP), kteří poskytli přítomným novinářům mimo jiné základní vhled do problematiky sluchového postižení a seznámili je i s komunikačními potřebami neslyšících a nedoslýchavých lidí.

 

Připravila: Lucie Křesťanová, šéfredaktorka magazínu Dětský sluch

Fotografie: autorka

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.