Facebook YouTube Instagram

30 let lepších startů

3. listopadu 2020

Týden rané péče připomíná 30. výročí vzniku služby v Česku

Od 2. do 8. listopadu 2020 probíhá již 13. ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Její slogan 30 let lepších startů připomíná skutečnost, že raná péče slaví letos významné jubileum. S ohledem na mnohá omezení, která službu během pandemie koronaviru provázejí, dokládá tento ročník kampaně mimo jiné i skutečnost, že rodiny s handicapovanými dětmi lze podporovat i v době nouzového stavu.

Raná péče je vlajkovou lodí sociálních služeb. Vyvíjela se, rostla a reagovala na potřeby rodin, do nichž se narodilo dítě s těžkým zdravotním onemocněním či postižením. Za 30 let své existence ušla velký kus cesty a s ní i všichni pracovníci. Letošní ročník je oslavou tohoto výročí, ale má otevřít i diskusi, kam bude raná péče směřovat v dalších letech.Těžké chvíle pro rodiče                                                             Těžké chvíle pro rodiče 

Narození dítěte s vážným handicapem je neočekávanou skutečností, která ovlivní celou rodinu i její okolí. Zasáhne do vnitřních vztahů rodiny, do kontaktů s vnějším světem i do finančního zázemí. Mnohým rodičům se nejprve zhroutí představa vysněného dítěte, budoucnost se rozplyne a rodina se vydává na dlouhou cestu opětovně ji vystavět. Možná trochu jinak, ale stejně pevně. Raná péče při tom rodinám pomáhá vidět i drobné radosti a úspěchy a těšit se z nich. Jejím cílem je podpořit rodiny tak, aby si věděly rady a mohly své dítě vychovávat doma a nemusely přistoupit k ústavní péči.

Raná péče rodinám pomáhá vidět i drobné radosti a úspěchy Raná péče rodinám pomáhá vidět i drobné radosti a úspěchy 

Letošní ročník kampaně Týden rané péče chce mimo jiné rozšířit povědomí o rané péči a ukázat, že tato sociální služba podporuje rodinu jako systém, pracuje se všemi jejími členy. Aby celý systém dobře fungoval, musí spolupracovat i odborníci, kteří tvoří tým okolo dítěte a jeho rodiny. „Letošní třicáté výročí rané péče přineslo zcela nečekané výzvy – jak podporovat rodiny i v době nouzového stavu a při opatřeních proti pandemické situaci. Současný stav ovlivní i průběh Týdne rané péče, spoustu aktivit přesunula centra rané péče do online formy – pořádají webináře pro odborníky, publikují silné příběhy rodin vychovávajících dítě s postižením a využívajících ranou péči, oslovují média, televize a rozhlas,“ uvedla ředitelka karlovarského centra rané péče Jitka Barlová.Online komunikace - Ilustrační foto

Online komunikace 

Vzhledem k aktuálním omezením se mnoho plánovaných akcí přesouvá do online prostoru, cíle kampaně se ale nemění: zlepšit povědomí široké veřejnosti o tom, čemu čelí rodiny vychovávající dítě s postižením, a jak jim v jejich náročné situaci pomáhá raná péče.

Více informací o kampani naleznete na www.tydenranepece.cz.

Týden rané péče 2020

Připravila: Lucie Křesťanová, šéfredaktorka magazínu Dětský sluch

Ilustrace: Společnost pro ranou péči

Fotografie: Shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.