Facebook YouTube Instagram

Světový den sluchu 2023 v Tamtamu

3. března 2023

Tamtam si připomněl Světový den sluchu. Nabídl orientační zkoušku sluchu a dny otevřených dveří

V Centru pro dětský sluch Tamtam se 3. března slavil Světový den sluchu. Tamtam nabídl veřejnosti bezplatnou orientační zkoušku sluchu v prostorách společnosti v pražských Stodůlkách a dny otevřených dveří na pracovištích v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Zaměstnanci Tamtamu zde odpovídali na zvídavé otázky návštěvníků ohledně problematiky sluchu a péče o něj.

Možnosti otestovat si svůj sluch a seznámit se s péčí o sluch i uši využili lidé různého věku. Zajímalo je například, zda se dá sluch preventivně chránit, od jakého věku ho lze vyšetřit u dětí, proč se ve stáří lidem sluch zhoršuje, ale také, zda se vyskytuje vada sluchu častěji u žen, nebo u mužů. Dotazy se týkaly rovněž nebezpečí poškození sluchu v hlučném prostředí, druhů sluchových vad, kompenzačních pomůcek a typů metod pro vyšetření sluchu.

Světový den sluchu v prostorách CDS Tamtam v PrazeSvětový den sluchu v prostorách CDS Tamtam v Praze

Někteří z hostů Tamtamu ve Stodůlkách využili také terapeutickou místnost Snoezelen. Jde o speciálně upravené příjemné prostředí, které aktivuje smysly pomocí světelných či zvukových prvků, vůní a hudby. Slouží pro podporu vnímání, relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje komunikaci.

Terapeutická místnost SnoezelenTerapeutická místnost Snoezelen

Tamtam se letošním Světovým dnem sluchu připojil ke kampani, kterou vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Téma roku 2023 zní: Péče o uši a sluch pro všechny. Převeďme to do reality! Kampaň upozorňuje na důležitost propojení péče o uši a sluch s primární zdravotnickou péčí. Cílem je dostat do povědomí veřejnosti tato hlavní poselství: Problémy s ušima a sluchem patří mezi nejčastější problémy, se kterými se setkáváme. Více než 60 % z nich lze přitom identifikovat a řešit na úrovni primární zdravotní péče.

shutterstock_1618399192

„V Centru pro dětský sluch Tamtam se dlouhodobě snažíme vzbudit zájem státu o prevenci dopadu postižení sluchu na dítě a jeho celkový vývoj,“ uvedla Jana Fenclová, ředitelka Tamtamu, který pomáhá rodinám dětí s vadami sluchu v České republice již 33 let. „Sluch lze dnes dětem vyšetřit již v porodnici, pomocí novorozeneckého screeningu sluchu. Všechny pětileté děti by také měly absolvovat vyšetření sluchu tzv. tónovou audiometrií. Funkční vyšetření sluchu nabízíme rodinám s dětmi i u nás v Tamtamu. Kompenzace sluchové vady, ale i odborná péče o sluch je důležitá v každém věku. Zhoršení sluchu si člověk nemusí všimnout u dítěte, ale často zpočátku ani sám u sebe. Poskytovatelé zdravotní péče by měli být informováni o faktorech, které mohou vést k ohrožení budoucího stavu sluchu, a povzbudit své pacienty, aby vyhledali příslušné specialisty,“ vysvětlila Fenclová.

Zájemci mohli konzultovat své dotazy ohledně péče o sluch a ušiZájemci mohli konzultovat své dotazy ohledně péče o sluch a uši

WHO vydala v souvislosti s letošní kampaní novou příručku primární péče o uši a sluch. Jedná se o průvodce prevencí, identifikací a léčbou ztráty sluchu a běžných onemocnění uší, které vedou ke ztrátě sluchu. Je určena zejména pro zdravotníky a lékaře, kteří působí na úrovni primární zdravotnické péče. Je dostupná na webu organizace WHO.

Na celém světě má podle WHO problémy se sluchem 466 milionů lidí. V ČR žije dle odhadů přes 500 tisíc lidí se sluchovým postižením, z čehož většinu tvoří senioři.

 

Připravila: Lucie Křesťanová, šéfredaktorka magazínu Dětský sluch

Fotografie: autorka, archiv CDS Tamtam a Shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.